ЗА КОЛЕКЦИЯТА НА ОББ И „НЕ/ПОЗНАТИТЕ” ОТ НЕЙНИЯ ЗЛАТЕН ФОНД

Весела Христова-Радоева

Колкото са различни художниците – защото дарбата е явление уникално, предпочитанията към теми и сюжети, към цветова гама са въпрос на емоционална настройка, на личен усет и самопреценка, толкова разнолики и несъпоставими са художествените сбирки. Особено, когато са създадени от личности или институции, които нямат за цел да изследват професионално историята на изкуството в нейното хронологично и стилово богатство.

Специфичен пример в това отношение е Колекцията на Обединена българска банка. Произведенията в нея са купувани предимно с цел да украсяват интериорите на банковите салони и кабинетите на съответните директори. Изборът в общия случай е продиктуван от лични контакти с дадени художници и лична преценка за подходящите творби. Често авторите са родени и работят в същия град, а картините им – главно пейзажи – пресъздават типични изгледи от него.

Учредена през 1992 г., Обединена българска банка е най-мащабният български проект за финансова консолидация, осъществен чрез сливането на 22 търговски банки с широка клонова мрежа в цялата страна. С този акт ОББ се превръща не само в техен институционален правоприемник, но и в наследник на една традиция в отношението към изкуството, поемайки грижата за събраните през годините произведения и разширявайки техния брой до фонд от 225 творби, разпределени на база експертни оценки в три категории – златна, сребърна и бронзова.

Кога съвкупността от картини става сбирка? Кога сбирката става колекция? Какъв е смисълът на една корпоративна колекция? На тези въпроси предлага отговори изложбата „НЕ/ПОЗНАТИ“, подготвена след продължително изучаване, систематизиране и грижа за доброто състояние на притежаваните живописни платна и графики.

В изложбата са представени художниците от Златния фонд, чиито имена за специалисти и за по-широка публика са добре познати. Непознати са конкретните творби. Това е смисълът на публичното им показване – нов аспект към активната корпоративна социална отговорност на Обединена българска банка в подкрепа на българската култура и изкуство.
НЕ/ПОЗНАТИ от Златния фонд на ОББ

Оценките на произведенията и текстовете към тях са изготвени от: Бистра Рангелова и Весела Христова-Радоева

Куратор на изложбата: Весела Христова-Радоева