НЕ/ПОЗНАТИТЕ ЛИЦА НА БАНКЕРИТЕ В ОББ

От Изпълнителното ръководство на ОББ

През 2017 година, когато Обединена българска банка отбелязва своя 25-и юбилей, широката публика ще има възможността да види нашата банка в една различна светлина – чрез колекцията ни от произведения на изкуството и изложбата „НЕ/ПОЗНАТИ“.

Събраните творби, които ОББ с гордост представя публично, са неотменна част от облика на банката като финансова институция с дългогодишни традиции в подкрепа на българските история, битие и култура.

Колекцията е и жива история на банковото дело у нас – освен художествени творби, тя включва и много ценни банкови документи и артефакти на банковото дело в България – сметачни машини, везни за монети, уникални пишещи машини, стенни часовници, мебели на знакови за финансовата история на България личности като Атанас Буров и други.

За да имаме тази колекция, ние извървяхме дълъг път – от идеята за нея до публичното й представяне. Тя е плод на всеобщото съпричастие към проекта и последващите усилия на много служители, работещи в системата на ОББ. Тя е и богатство – за цялото общество и за нас, защото вече четвърт век служителите на нашата Банка неотклонно изпълняват своя дълг не само като банкери, но и като граждани на нашето общество, отговорни за опазването и съхранението на българското културно наследство.

Нашата изложба „НЕ/ПОЗНАТИ“ започна своето ново пътешествие от Пловдив – Европейската столица на културата 2019, за да премине през четиринадесет града в България – родните места на различните произведения и техните автори, включени в експозицията.

„НЕ/ПОЗНАТИ“ е изложба на познати творци с непознати творби, като в същото време представя известни банкери в малко по-друга и непозната светлина – на ценители и пазители на българското културно и художествено наследство за нас днес и нашите наследници през годините напред.
Повече за Обединена българска банка можете да намерите на www.ubb.bg