Юли Минчев (1923 – 2006)

Април 1876, 1976 линогравюра; 28 х 44,5 см

Роден на 1 август 1923 г. във Варна. През 1952 г. завършва графика при проф. Веселин Стайков и илюстрация при проф. Илия Бешков в Художествената академия. Главен художник на вестник „Септемврийче“ (1954 – 1976) и на издателство „Отечество“ от основаването му през 1976 г. Заема ръководни длъжности в СБХ и Творческия фонд при СБХ. През 1985 г. става заместник-директор на Националната художествена галерия. Твори предимно в областта на графиката в техниките линогравюра и гравюра на дърво, илюстрира голям брой книги за деца. Получава множество награди у нас и в чужбина. Носител на званието „Заслужил художник“ (1976).