Борислав Стоев (1927 - 2017)

Черешовото топче, 1976 литография, 32 х 45 см

Роден на 21 септември 1927 г. в София. През 1953 г. завършва илюстрация при проф. Илия Бешков в Художествената академия. Между 1957 и 1975 г. работи като илюстратор в списанията „Пионерска самодейност“ и „Дружинка“. През      1962 г. е художник-постановчик на филма „Калоян“. От 1975 г. е главен художник на издателство „Български художник“. През 1984 г. става професор по илюстрация в Академията. От 1996 г. преподава в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, където е почетен професор. От 1992 до 1996 г. е председател на Съюза на българските художници.

Оформил и илюстрирал над 400 детски книги. Творбите му се отличават с простота на композицията, характеристика на типажа и експресивност. Освен в областта на илюстрацията и графиката работи и в областта на монументалното изкуство (релефи, стъклописи и др.), рисунката, акварела и графичния дизайн. През 2006 г. е издадена неговата книга „Основи на графиката – лекционен курс“.

Носител на званието „Народен художник” (1966).