Цигулка

„Вилхелм Рупрехт“ 1850 г.

Създадена във Виена.